S-Service

Dịch vụ chăm sóc cư dân của Sunshine Group

Scroll

S-Service

ứng dụng tương tác giải quyết mọi thắc mắc của cư dân
Trung tâm dịch vụ chăm sóc cư dân cùng hàng loạt những dịch vụ hỗ trợ gia đình, y tế, quản gia… đáp ứng toàn bộ nhu cầu từ cấp thiết đến cao cấp cho cư dân.